Geldropseweg 10

5591 EC
Heeze
€ 495.000 k.k.

share this property

type of house

Building land

living space

Onbekend

Number of rooms

0

construction year

Onbekend
Voor degene die een eigen woning wil realiseren is dit de UNIEKE KANS!
Een ruim kavel van ca. 1.525 m2 gelegen aan de rand van Heeze met volop mogelijkheden.


Algemeen:
Heeze (Brabants: Héésj) is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het maakte tot de tijd van de Bataafse Republiek deel uit van de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. Vanaf het begin van de 19e eeuw was het een zelfstandige gemeente, en sinds 1997 is Heeze een onderdeel van de gemeente Heeze-Leende.

Heeze wordt vanwege de vele natuur, waaronder de Herbertusbossen en de Strabrechtse Heide de Parel van Brabant genoemd. In 2023 had het dorp 10.130 inwoners. In Heeze ontstaat de Kleine Dommel uit een samenvloeiing van de Groote Aa en de Sterkselse Aa. Heeze is bekend vanwege zijn kasteel en de bossen daaromheen.

gebruik:
• wonen
• aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven
• kleinschalig logeren tot een maximum van 100 m² ten behoeve van maximaal twee eenheden
• groenvoorzieningen
• tuinen en erven
• voorzieningen voor verkeer en verblijf
• water en waterhuishoudkundige voorzieningen

Bouwregels (volgens de huidige wet – en regelgeving):
• Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak
• Per bouwvlak is niet meer dan één woning toegestaan
• De inhoud van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 900 m³ met dien verstande dat ondergrondse ruimten
   zoals kelders niet worden meegerekend
• De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
• De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
• De dakhelling van gebouwen mag niet minder dan 12° en niet meer dan 50° bedragen
• De afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd mag niet minder bedragen dan 15 m.

Bijgebouwen/bouwwerken, geen gebouwen zijnde (volgens de huidige wet – en regelgeving):
• Bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd
• De totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 80 m² per wooneenheid 
  (150m2 vergunningsvrij)
• De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
• De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
• De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan
   2 m.
• De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de woning mag niet meer bedragen dan 20 m.
• De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de hoogte vóór 
  de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 1 m.
• De gezamenlijke oppervlakte van overkappingen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 20 m²

Bijzonderheden:
• De opgegeven maat voor het perceel bedraagt een ca -maat.
• De getoonde woningen betreffen enkel en alleen een impressie van de mogelijkheden
• Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de kopende partij, binnen de afgesproken termijn na het tot stand
   komen van de koopovereenkomst, een waarborgsom (10 % van de koopsom) te storten bij de notaris. Het is de kopende
   partij ook toegestaan een bankgarantie te stellen bij een Nederlandse bankinstelling ter grootte van dit bedrag.

Handover

Status: Available
Acceptance: In overleg
Asking price: € 495.000 k.k.

Construction form

Kind of object: Building land
Construction form: Niet van toepassing

Layout

Plot area: 3100m²
Number of rooms: 0

Energy

Boiler: ( )

Outdoor space

Garden: Geen tuin

Storage space

Parking

Garage: 0

Roof

Geen informatie

Other

Permanent habitation: Yes
Current destination: Building land
Current use: Building land

Cadastral data

Local authority: Heeze, Heeze
Section: A, A
Lot number: 6375, 6376
Surface: 1809, 1291
Ownership situation: Volle eigendom, volle eigendom
our experts are at your service

To contact us?

Please fill out the contact form below and you will receive a response as soon as possible.